Testy psychologiczne i ich rodzaje

Testy psychologiczne – tajemnicze i wzbudzające niepokój a jednocześnie pociągające – można się przecież dzięki nim czegoś o sobie dowiedzieć. To, że lubimy rozwiązywać testy wiadomo nie od dziś – w każdym prawie czasopiśmie dla kobiet przynajmniej jeden psychoteścik się zawsze znajdzie. W Internecie jest to jedna z chętniej wyszukiwanych kategorii danych. Popularne psychotesty, a prawdziwe testy psychologiczne top jednak coś zupełnie innego. Jakie zasady rządzą testami psychologicznymi i na jakie rodzaje testów psychologicznych możesz trafić podczas wizyty u psychologa?

Wśród testów psychologicznych wyróżniamy trzy główne grupy testów - zdolności, projekcyjne i osobowości. Każdy z testów psychologicznych może być przeprowadzany i oceniany jedynie przez osobę do tego uprawnioną, czyli taką, która posiada wykształcenie psychologiczne. Jeśli więc ktoś chce przeprowadzić z wami testy psychologiczne w rekrutacji do pracy, macie nie tylko pełne prawo odmówić, ale też dopytać, czy analiza testu będzie prowadzona przez psychologa.

Testy zdolności
Testy zdolności mają za zadanie zmierzyć poziom umiejętności bądź potencjału intelektualnego badanego w odniesieniu do jakiejś normy. Może nią być średnia statystyczna populacji, ale też średnia pracowników firmy. Sam wynik punktowy w testach zdolności, nie mówi nam nic o wielkości zdolności, jeśli nie mamy normy. (przykładowo – sam wynik 68 nic nie mówi, ale jeśli wiemy, że średnia to 60 pkt to mamy już jasność, że u badanego jest ona powyżej średniej). Do testów zdolności należą testy inteligencji, oraz wszelkie testy badające wyspecjalizowane zdolności takie jak np. szybkość liczenia, zdolność myślenia abstrakcyjnego, umiejętności werbalne itd. Testy zdolności stosowane są w rekrutacji, w określaniu ścieżki kariery, mogą być też stosowane u dzieci i w diagnostyce zaburzeń.

Testy projekcyjne
Istotą metod projekcyjnych jest umożliwienie jednostce rzutowania potrzeb, postaw itd w w obiektywny materiał zadany przez prowadzącego test, po to, aby z charakterystycznych cech projekcji wnosić o osobowości badanego. Najbardziej popularnie znanym testem projekcyjnym jest test Rorschacha, niedawno upubliczniony, przez co nie może już zostać wykorzystywany w pracy psychologicznej. Testy projekcyjne, laikom kojarzą się z psychologicznym hokus- pokus tymczasem są one również standaryzowane jak każde inne testy- to, że po doborze kolorów czy specyficznym narysowaniu gałęzi drzewa psycholog może powiedzieć coś o badanym również wynika z badań i średnich odpowiedzi populacji oraz specyfiki ludzkiej psychiki i jej sposobu przetwarzania danych. Testy projekcyjne pozwalają dotrzeć do podświadomych pragnień, ocen, opinii czy nastawień jednostki z których na poziomie świadomym może sobie ona nie zdawać sprawy.

Kwestionariusze osobowości
Testy osobowości to wszystkie testy typu papier i ołówek, które polegają na wybieraniu najbardziej do nas pasującej odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu pytania. Każda odpowiedź ma swoją wartość liczbową, którą psycholog po zakończeniu testu sumuje z innymi i na podstawie wyniku liczbowego sytuuje badanego w pewnych ramach. Kwestionariusze osobowości mogą badać prawie wszystko. Jest ich mnóstwo i badają osobowość na naprawdę wielu różnych wymiarach. Stosowane są w diagnostyce rekrutacji, sądownictwie, w badaniach psychologicznych określających zdolność do pracy – są to najpopularniejsze testy psychologiczne.
Choć wydawałoby się, że test psychologiczny w formie kwestionariusz każdy mógłby sobie zrobić sam, to w rzeczywistości robić je może jedynie psycholog. To jego doświadczenie oraz analiza całości wyników i ich wzajemnej zależności pozwala uzyskać pełny obraz badanych w kwestionariuszu cech. Osoba, która nie zna testu od strony jego założeń teoretycznych, nie będzie potrafiła zinterpretować wyników.

2 Responses

  1. Testy psychologiczne dla dzieci - Psychologia Dziecka Says:

    [...] Testy psychologiczne nie bolą. Psychologowie dysponują wieloma metodami testowymi dostosowanymi do psychiki dzieci w różnym wieku i uwzględniającymi rozwój ich zdolności poznawczych. Nawet dla małych dzieci istnieją odpowiednie testy psychologiczne, które pozwalają określić interesujące psychologa cechy, zdolności czy problemy. W psychologii stosuje się testy zdolności, testy projekcyjne oraz kwestionariusze osobowości. W przypadku badania dzieci, testów kwestionariuszowych się nie stosuje, dlatego że wymagają one od osoby badanej zrozumienia tekstu pisanego. Zamiast tego, wykorzystuje się testy projekcyjne oraz testy zdolności. Szczególną odmianą testów psychologicznych w badaniu dziecka jest też obserwacja dziecka w kontrolowanych warunkach – na przykład podczas zabawy. [...]

  2. Szondi test – metoda projekcyjna z lat 60 tych > Psychologowie.info Says:

    [...] stosuje się do w niektórych krajach (Brazylia, Węgry, niektóre rejony USA). Jak większość testów projekcyjnych, tak i test Szondiego budzi wiele kontrowersji. [...]

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.